Veleposlaništvo RS Priština /Novice /
21.05.2020  

OBVESTILO O UKREPIH OB VSTOPU V REPUBLIKO SLOVENIJO


Od 17. 5. 2020 se ukrep karantene ne izvaja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da niso zapustili Evropske unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni. Vlada RS je 18. 5. 20202 sprejela sklep, da se ukrep karantene ne izvaja tudi za osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Hrvaškem, pod enakim pogojem, da niso zapustile Evropske unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni ter da ob vstopu v Republiko Slovenijo niso pozitivne na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Osebam iz prejšnjega odstavka se na meji vroči navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. V primeru pojava bolezenskih znakov morajo te osebe takoj obvestiti izbranega osebnega zdravnika, lečečega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči.

Na podlagi epidemiološkega stanja in tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega prostora bo Vlada RS s sklepom določila seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v RS v skladu z zgornjimi pogoji.

Ostalim osebam se ob vstopu v Republiko Slovenijo odredi karantena za obdobje 14 dni. Ukrep karantene ne velja za naslednje osebe – ne glede na to iz katere države prihajajo (izjeme v 11. členu odloka 14. 5. 2020):
- osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
- osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo ter za tovorni promet iz tretjih držav in osebe, ki so napotene za opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca,
- osebe z diplomatskim potnim listom,
- osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
- pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo in so prestopajo mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
- osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Dodatno ne velja ukrep karantene za osebe, ki imajo stalno in začasno bivališče v sosednji državi (Avstrija, Madžarska in Italija) in prehajajo državno mejo kot:
- čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
- čezmejni tedenski delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,
- osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela,
- osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje.
- osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Republiki Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu.

Tujim državljanom, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, se ne dovoli vstop v državo v primeru:
- če je oseba pri vstopu v Republiko Slovenijo pozitivna na SARS-CoV-2 oziroma kaže bolezenske znake, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje),
- če oseba ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajala karanteno,
- če je oseba v tranzitu preko Republike Slovenije in se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapusti ozemlja RS.