Ambasada e Republikës së Sllovenisë ne Prishtinë /Lajme /

Lajme

16.01.2020  

Ju lutemi vini re ndryshime në tarifat e vizave - nga 3 shkurti 2020

Ju lutemi vini re ndryshime në tarifat e vizave për lejet  e qëndrimit të shkurtër
(vizat C) do të zbatohen nga 3 shkurti 2020

 

 

TAKSAT KONZULORE


• 35 EUR - shtetasit e Shqipërisë, Armenisë, BeH, Gjeorgji, Maqedonia e Veriut, Moldavi, Mali i Zi, Rusi, Serbi, Ukrain;

• 80 EUR - qytetarët e Kosovës dhe shtetas të tjerë të vendeve të treta;

• 80 EUR - të mitur midis moshës 12 vjeç dhe 18 vjeç;

• 40 EUR - të mitur midis moshës 6 vjeç dhe 12 vjeç;

• Gratis:
- të mitur nën moshën 6 vjeqare;
- nxënësit, studentët, studentët pasuniversitarë dhe mësuesit shoqërues që marrin përsipër qëndrime për qëllime studimi ose trajnimi arsimor; hulumtuesit që udhëtojnë me qëllim të kryerjes së kërkimit shkencor;
- përfaqësues të organizatave jofitimprurëse të moshës 25 vjeç ose më pak pjesëmarrës në seminare, konferenca, ngjarje sportive, kulturore ose edukative të organizuara nga organizata jofitimprurëse;
- mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe pasaportave zyrtare;
- anëtarët e familjës së BE-së dhe shtetasit e Zvicrrës nën direktivën 2004/38/EC.