Ambasada e Republikës së Sllovenisë ne Prishtinë /Lajme /

Lajme

30.04.2020  

NJOFTIM PER HAPJEN E PJESERISHME TE SEKSIONIT KONSULLOR TE AMBASADES

 

Seksioni Konsullor i Ambasades se Republikes se Sllovenise ne Prishtine,nga 4 Maj 2020, do te filloj me ofrimin e sherbimeve vijuese:

1. Pranimin e aplikimeve per leshimin e dokumenteve identifikuese per shtetasit Slloven (pasaportat,leternjoftimet)

Seksioni Konsullor do te pranoj aplikime per leshimin e pasaportave dhe letenjoftimeve te te cilave vlefshmeria i ka skaduar ose do te skadoj ne tre muajt (3) e ardhshem. Dorezimi i aplikimeve do te jete i mundshem vetem me aranzhim paraprak perms emailit sloembassy.pristina(at)gov.si

2. Verifikimi i nenshkrimeve ne dokumentat private

Seksioni Konsullor do te filloj me verifikimin e nenshkrimeve ne dokumentet private(personale), porse vetem ne rastet urgjente dhe kjo do te jete e mundshme vetem me aranzhim paraprak perms emailit sloembassy.pristina(at)gov.si

3. Sherbimi i lejeve te qendrimit

Seksioni Konsullor do t'i ftoj palet ne lidhje me vendimet ne procesin e lejes se qendrimit.

Cdo kerkese per informacion nese aplikimi per leje te qendrimit eshte kompletuar, ose cfaredo informacioni tjeter ne lidhje me procedurat, duhet te adresohet drejteperdrejte ne Njesine administrative ne Republiken e Sllovenise, e cila e perpunon kerkesen.

! PARALAJMERIM !

Hyrja ne Seksionin Konsullor do te lejohet vetem per personat te cilet kane termin te caktuar dhe mbajne maske ne fytyre. Personi i cili shfaq simptoma te infektimit nuk do te lejohet te hyj ne Seksionin Konsullor pavaresisht nga termini i paracaktuar.

Personi qe ka termin te caktuar duhet te paraqitet ne Ambasade ne kohen e sakte te parapare.

Mbledhja dhe qendrimi ne grupe perpara Ambasades eshte i ndaluar.

Nese pala(personi) nuk paraqitet ne terminin e paracaktuar, ai∕ajo do te duhet te aplikoj per termin te ri perms emailit sloembassy.pristina(at)gov.si

Seksioni Konsullor i Ambasades nuk do te ofroj sherbime te tjera konsullore deri ne njoftimin e radhes.

Qendra Sllovene e Vizave, e udhehequr nga VFS Global mbetet e mbyllur deri ne njoftimin e radhes.

Informatat konsullore do te sigurohen vetem permes emailit sloembassy.pristina(at)gov.si ose permes telefonit, nga dita e hene – e enjte ne orarin nga 15:00 −16:00 ne numrin e telefonit +383 38 246 255.