Ambasada e Republikës së Sllovenisë ne Prishtinë /Lajme /

Lajme

24.02.2022  

Marrja e nënshkrimit në procesin e lejes të qëndrimit në Republikën e Sllovenisë.

Çdo klient që i dorëzon shenjat e gishtave tek qendra e aplikimit VFS Global nga mosha 8 vjeç merr një formular, të cilin duhet t'ia dorëzojë punëdhënësit, përfaqësuesit ose njësisë administrative, ku është dërguar më parë te gjithë dokumentacioni tjetër.

Klienti duhet të nënshkruajë formularin me stilolaps të zi, nënshkrimi nuk duhet të shtrihet përtej vijave të katrorit.
Formulari për nënshkrim i jepet secilit klient nga mosha 8 vjeç e lar.