Veleposlaništvo RS Priština /Novice /
28.04.2014  

OBVESTILO: Zakonodajni referendum o arhivih (OdZVDAGA-A1)

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 24. april 2014 sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o  Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

Za dan izvedbe referenduma je določena nedelja, 8. junija 2014

Refendumsko vprašanje se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 28. januarja 2014?«.

Uresničevanje volilne pravice:

Izseljenci (t.j. volivci s stalnim prebivališčem na Kosovem), lahko volilno pravico uresničujejo na naslednje načine:

a) po pošti, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 23. maja 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faksu na številko +386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa). Na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si

b) ali na volišču na območju Republike Slovenije, če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno posredovali Okrajni volilni komisiji na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 4. junija 2014.

Zdomci (t.j. volivci, z začasnim prebivališčem v tujini ali volivci, ki se na dan glasovanja nahajajo v tujini) lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujejo na naslednje načine:

a) po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 23. maj 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faksu na številko +386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa). Na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si

Vsem volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji!

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/referendum-2014-obrazci-za-volivce