Veleposlaništvo RS Priština /Novice /
17.01.2022  

Zbiranje obrazcev volilcev za podporo pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini na Veleposlaništvu RS v Prištini

Državni zbor Republike Slovenije je MNZ obvestil, da je pobudnik Sindikat delavcev migrantov Slovenije, zanj Mario Fekonja (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (dalje: pobuda).

Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, podpredsednik Državnega zbora na podlagi pooblastila določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 18. 1. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa petek, 18. 3. 2022. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 916.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZA ENAKOST

Volivci, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Potrjen obrazec podpori volivec pošlje na naslov pobudnika:

Sindikat delavcev migrantov Slovenije

Kraljeviča Marka ulica 19

2000 Maribor