Veleposlaništvo RS Priština /Novice /
02.02.2022  

Zbiranje obrazcev volilcev za podporo pobudi za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije

Državni zbor Republike Slovenije je obvestil MNZ, da je mag. Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, Kamna Gorica, (dalje: pobudnica), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije (dalje: pobuda).


V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je podpredsednica Državnega zbora določila, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave, petek, 4. 2. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 4. 4. 2022.


Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za začetek postopka za spremembo ustave (opcija B).


Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 919.
Za zbiranje podpor je pobudnica določila geslo:
PONOVNO – ČRTANJE 3A. ČLENA USTAVE


Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.


Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.


Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP na levi strani obrazca.


Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore pošlje pobudnici na naslov:
Mag. Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, 4246 Kamna Gorica.