Veleposlaništvo RS Priština /Novice /
11.02.2022  

Zbiranje obrazcev volilcev za podporo pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je pobudnik Jure Pogačnik (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (dalje: pobuda).

Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 11. 2. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 11. 4. 2022. 

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 924. 

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZAKON O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP na levi strani obrazca.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore pošlje pobudniku na naslov:

Gibanje Zdrava družba, Metelkova 7b, 1000 Ljubljana