Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Druge informacije /

Druge informacije

Varnostna razmere na Kosovu

Trenutno ne obstajajo varnostni razlogi zaradi katerih bi odsvetovati potovanje v državo.

Promet in prometni režim

Promet na Kosovu je nepredvidljiv, ceste so slabo vzdrževane. Opozoriti velja, da vozniki na Kosovu običajno vozijo hitreje od predpisane hitrosti in da dosledno ne upoštevajo prometne signalizacije. V primeru prometne nesreče svetujemo, da se avtomobil, kljub temu da je vozen in ovira promet, ne premakne s kraja nesreče, vsaj do prihoda policije.

Posebno opozorilo!  

Pri načrtovanju potovanj vam svetujemo, da ste pozorni na to, da srbski mejni organi vsak vstop na Kosovo, ki ni bil opravljen preko vstopnih kontrolnih točk med Srbijo in Kosovim, štejejo za nelegalen: Npr. če se vstop opravi na Kosovo preko vstopnih kontrolnih točk in se med tem opravi prestop meje z Makedonijo, se veljavnost vstopa preko Srbije razveljavi. Potnik se mora v tem primeru vrniti v Srbijo znova preko Makedonije ali Črne gore. Izjema so imetniki diplomatskih osebnih izkaznic Republike Slovenije in imetniki diplomatskih potnih listov, ki so akreditirani v Republiki Srbiji. (www.mtpt.org).

Vstopni pogoji za Kosovo

Državljani Republike Slovenije lahko potujejo na Kosovo z veljavnim potnim listom, katerega veljavnost je še najmanj šest mesecev ali z veljavno osebno izkaznico.  V primeru, da državljan izgubi ali mu je ukraden potni list oziroma osebna izkaznica naj izgubo ali tatvino prijavi na policijski postaji. Potni list za vrnitev mu bo izdalo veleposlaništvo ob predložitvi zapisnika policije.

Prijava bivanja po vstopu na Kosovo

Tujci oz. slovenski državljani, po vstopu na Kosovo, svojega bivanja niso dolžni prijaviti na krajevno pristojno policijo. So pa tujci dolžni ob vstopu na mejnem prehodu policistu, ki vodi postopek mejne kontrole, ob njegovi zahtevi, dolžni navesti točen naslov bivanja na Kosovu.

Zdravstvene usluge

Slovenski državljani med začasnim bivanjem na Kosovu nujne zdravstvene storitve ne morejo uveljavljati na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (www.zzzs.si).