Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Pomoč državljanom Republike Slovenije /

POMOČ DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

 

 • izda potni list ali osebno izkaznico
 • izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo,
 • posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,
 • če tako želite, vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, ter ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje v kakšnem položaju ste se znašli, 

 • obvesti sorodnike oz. prijatelje ter pristojne institucije v primeru nesreče ali smrti,
 • pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo,*
 • pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji, 
 • pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev,
 • overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih,
 • pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične osebe.

 

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.

 

 

Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 

 • izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
 • plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj, 
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo,
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
 • plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev,
 • pomagati vstopiti v državo,
 • priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za pridobitev vizuma,
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev, 
 • priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje,

Dežurna številka izven uradnih ur Veleposlaništva RS v Prištini je namenjena izključno za državljane Slovenije, in sicer samo v nujnih primerih, ko državljan Slovenije potrebuje konzularno pomoč.

Nujni primeri niso: kakršne koli informacije o vizumskih postopkih, procesih pridobivanja dovoljenja za delo ali prebivanje v Republiki Sloveniji.

Dežurna številka za pomoč državljanom Republike Slovenije +383 (0)49 810 999