Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Overitve kosovskih dokumentov /

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Prištini opravlja overovitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisih in prepisih ali fotokopij. Z overitvijo se na zasebni listini potrdi verodostojnost podpisa oz. rokopisa, na prepisu oz. fotokopiji pa istovetnost z izvirno listino. Z overovitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine.

Slovenija in Kosovo sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Haag, 1961) v skladu s katero se javna listina overjena s pečatom Apostille (potrditev pristnosti podpisa, pečata in svojstvo podpisnika) priznava v drugi državi podpisnici konvencije.