Veleposlaništvo RS Priština /Uporabne povezave /Kosovo /

I. Kosovo – uradne strani in vladne povezave

• Urad Predsednika Republike Kosova http://www.president-ksgov.net/
• Urad Predsednika Vlade  - http://kryeministri-ks.net/
• Skupščina Kosova -http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2
• Ministrstvo za zunanje zadeve - http://www.mfa-ks.net/?page=2,1
• Ministrstvo pravosodja -  https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=2,1
• Ministrstvo za notranje zadeve  - https://mpb.rks-gov.net/default.aspx
• Ministrstvo za šolstvo, znanost in tehnologijo - http://masht.rks-gov.net/en
• MINISTRSTVO PRAVOSODJA - https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=2,1
• Ministrstvo za gospodarski razvoj - http://mzhe-ks.net/en/home
• Ministrstvo Kosovske varnostne sile - http://www.mksf-ks.org/?page=2,1
• Ministrstvo za okolje in prostor - https://mmph.rks-gov.net/en-us/Home
• Ministrstvo za lokalno samoupravo - https://mapl.rks-gov.net/en/ballina-2/
• Ministrstvo za javno upravo - https://map.rks-gov.net/Home.aspx?lang=en-US
• Ministrstvo za delo in socialno skrbstvo - http://mpms.rks-gov.net/en-us/home.aspx
• Ministrstvo za skupnost in vračanje - http://mzp-rks.org/en/
• Ministrstvo za zdravje - https://msh.rks-gov.net/
• Ministrstvo za kulturo, mladino in šport - http://www.mkrs-ks.org/?page=2,1
• Ministrstvo za infrastrukturo - http://mi-ks.net/en/
• Ministrstvo za finance - https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=2,1
• Ministrstvo za trgovino in industrijo - https://mti.rks-gov.net/page.aspx?id=2,1
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja - http://www.mbpzhr-ks.net/sq/ballina
• Ministrstvo za dijasporo in strateške naložbe - http://gjuhaime.rks-gov.net/
• Ministrstvo za inovacije in podjetništvo - http://www.min-rks.net/1/ballina
• Ministrstvo za integracijo v EU - http://mei-ks.net/en/home
• Uradni list - https://gzk.rks-gov.net/Default.aspx?index=1&index=1
• Centralna Banka - https://www.bqk-kos.org/?m=t&id=1
• Državni Institut za statistiko - http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics

II. Kosovo - gospodarstvo  
• Gospodarska zbornica Kosova - https://www.oek-kcc.org/En/


 III. Kosovo  - Univerze

• Univerza Pristina -  https://www.uni-pr.edu/page.aspx?id=2,1

IV. Kosovo - mediji

•  Radio Televizija Kosova - http://www.rtklive.com/en/
• Dnevni lokalni časopis (online) - https://telegrafi.com/

 V. Kosovo - think-tanki

• Balkan Investigative Reporting Network - http://birn.eu.com/network/birn-kosovo/
• Balkan's Policy Research Group - http://balkansgroup.org/
• GAP Institute for Advanced Studies - http://www.institutigap.org/home
• Riinvest Institute - http://riinvestinstitute.org/
• Innovation Center Kosovo - https://ickosovo.com/