Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Vizumske takse /

VIZUMSKE TAKSE

  • 35 EUR (državljani Albanije, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, BiH, Gruzije, Severne Makedonije, Moldavije, Črne gore, Rusije, Srbije in Ukrajine)
  • 60 EUR državljani Zelenoortskih otokov
  • 80 EUR osebe nad 12 let starosti (državljani Kosova in drugi državljani tretjih držav)
  • 40 EUR otroci med 6. in 12. letom (državljani Kosova in drugi državljani tretjih držav)

Vizumski prosilci, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij, so oproščeni plačila vizumov:
(a) otroci do šest let;
(b) učenci, študenti, podiplomski študente in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali izobraževanja;
(c) raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo z namenom znanstvenega raziskovanja, kot je določeno v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/761/EC iz septebra 2005, da se olajša izdajanje enotnih vizumov za kratkoročno bivanje raziskovalcev;
(d) predstavniki neprofitnih organizacij, starih 25 let ali manj, ki sodelujejo na seminarjih, konferencah, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkih, ki jih organizirajo neprofitne organizacije;
(e) imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
(f) družinski člani državljanov EU ali Švice, ki jih zajema Direktiva 2004/38 / ES.

Oddaja vizumske vloge na VFS Vizumskem centru: VFS zaračuna takso v višini 20EUR na vsakega prosilca.

Vizumska taksa se zaračuna ob predložitvi vloge. Če vizumsko aplikacijo umaknete ali če je vizum zavrnjen, se vizumska taksa ne povrne.

PLAČILO VIZUMSKE TAKSE

Vizumsko takso je na veleposlaništvu mogoče plačati z bančno kartico ali na podlagi plačilnega naloga izdanega s strani veleposlaništva, s katerim plačilo izvršite na najbližji poslovalnici NLB. Z gotovino ne poslujemo. 

Ob podaji vloge na VFS Vizumskem centru je vizumsko takso mogoče plačati z gotovino aliz bančno kartico.