Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Vizum za kratkoročno bivanje - Schengenski vizum C /

Vizum za kratkoročno bivanje (tip C)

Vizum za kratkoročno bivanje (tip C) je dovoljenje, ki tujcu dovoljuje vstop in začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije/Schengenskega območja pod pogoji, določenimi v Vizumskem zakoniku.

Vizum se izda v potni list (ali drugo potno listino) tujca v obliki vizumske nalepke. Prosilcem, ki jim je bil vizum izdan, vključno z otroki, se izda vizumska nalepka. Če otrok nima lastne potne listine in je vpisan v potno listino starša, sta v potni listini staršev izdani dve vizumski nalepki.

Vizum za kratkoročno bivanje (tip C) lahko izda vsaka Schengenska država. Vizum za kratkoročno bivanje (tip C) omogoča posamezniku:
• tranzit skozi ozemlje Schengenskega območja ali bivanje na ozemlju do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, in
• tranzit prek mednarodnih tranzitnih območij letališč v Schengenskem območju.

Schengensko območje zajema 26 držav („Schengenske države“) brez nadzora na notranjih mejah. Te države so trenutno naslednje: Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Švica.

Če imate veljaven vizum, ki ga je izdala Schengenska država, lahko obiščete tudi katero koli drugo Schengensko državo, razen če vam je bil izdan vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, ki je prikazan na vizumski nalepki.

Vizum prikazuje, kolikokrat lahko vstopite v schengensko območje (en, dva ali več vstopov). Če je vaš vizum veljaven le za en vstop, ne pozabite, da če zapustite Schengensko območje, na primer v Združeno kraljestvo, Irsko, Hrvaško, Rusijo ali Turčijo, ne morete ponovno vstopiti v Schengensko območje brez novega vizuma. Zato je pomembno, da v vlogi za izdajo vizuma navedete, kolikokrat boste med svojim obiskom potovali v Schengensko območje in iz njega.

Če vaš vizum velja za več kot en vstop (vizum za večkratni vstop), lahko v schengenskem območju prebivate do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Bivanje lahko razdelimo v toliko ločenih potovanj, kot želite. Veljavnost vizuma za večkratni vstop je lahko do 5 let.

Za oddajo vloge za pridobitev vizuma za kratkoročno bivanje (tip C) za vstop v Republiko Slovenijo veljajo schengenska pravila, ki veljajo za vse Schengenske države.

Pravni viri:
• Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)