Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Viza za kratki boravak - Šengenska viza C /

Kratkoročna viza – Šengenska viza C

Kratkoročna viza (viza C) je dozvola koja strancu dozvoljava da uđe i privremeno boravi na teritoriji Republike Slovenije / Šengen zone, pod uslovima utvrđenim u Viznom Zakonu.

Viza se izdaje u pasošu (ili drugom putnom dokumentu) u obliku vizne nalepnice. Uspješnim aplikantima, uključujući i decu, izdaje se pojedinačna vizna nalepnica. Ako dete nema svoju putnu ispravu i upisano je u putnu ispravu (pasoš) roditelja, u putnoj ispravi roditelja se izdaju dve vizne nalepnice.

Kratkoročna viza (viza C) može biti izdata od strane bilo koje zemlje Šengena. Kratkoročna viza (viza C) dozvoljava pojedincu da:
• ide tranzitno kroz ili ostane na teritoriji Šengenskog područja do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, i
• ide tranzitno kroz međunarodne tranzitne zone aerodroma u Šengenskom području.

Šengenska zona pokriva 26 zemalja („zemlje šengena“) bez unutrašnjih graničnih kontrola. Ove zemlje su trenutno sledeće: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

Ako imate važeću vizu koju je izdala Šengenska zemlja, možete posetiti  bilo koju drugu državu Šengena, osim ako vam je izdata viza s ograničenom teritorijalnom validnošću, koja je prikazana na viznoj nalepnici.

Viza pokazuje koliko puta možete ući u Šengensko područje (jedan, dva ili više puta). Ako vaša viza važi samo za jedan ulazak, imajte na umu da ako napustite Šengensku zonu, na primer da biste otišli u Veliku Britaniju, Irsku, Hrvatsku, Rusiju ili Tursku, ne možete ponovo ući u Šengensku zonu bez nove vize. Stoga je važno da u aplikaciji za vize navedete koliko puta ćete putovati u ili iz Šengenskog područja tokom vaše posete.

Ako vaša viza važi za više od jednog ulaska (viza za višestruki ulazak), dozvoljeno vam je da ostanete u Šengenskoj zoni do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Boravak se može podeliti na onoliko odvojenih putovanja koliko želite. Viza za više ulazaka je do 5 godina.

Proces podnošenja zahteva za kratkoročnu vizu (viza C) za ulazak u Republiku Sloveniju, podleže Šengenskim pravilima koja važe za sve zemlje Šengena.

Pravni izvori:
• Uredba (EK) br. 810/2009 Evropskog Parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. o uspostavljanju Viznog kodeksa zajednice (Vizni Kod)