Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Ali potrebujem vizum za kratkoročno bivanje za potovanje v Schengenske države? /

Državljani Kosova potrebujejo vizum za kratkoročno bivanje (tip C) za kratkoročne obiske Schengenskega območja.

Državljani drugih držav (ki prebivajo na Kosovu): EU vodi seznam držav, katerih državljani morajo imeti vizum ob vstopu v Schengensko območje, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf).

Prosimo, upoštevajte, da tudi če ste državljan države, katere državljani so na splošno brez vizumov, velja brezvizumski režim samo za kratka bivanja v Sschengenskem območju, ki ne presegajo 90 dni in so neprofitne narave.

Imetniki dovoljenj za prebivanje, dovoljenj za ponovni vstop in vizumov za dolgoročno bivanje (tip D) v Schengenski državi ne potrebujejo vizuma za vstop v druge Schengenske države. Takšni obiski so dovoljeni za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Državljani EGP in državljani Švice

Državljani druge države članice EGP (državljani EGP so državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajn) ali Švice lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali potno listino in ne potrebujejo dovoljenja za vstop (vizuma) ali dovoljenja za prebivanje, ne glede na namen njihovega vstopa in bivanja v Republiki Sloveniji (vključno z vpisom v službo, študij, samozaposlitev ali prebivališče)- Več o tem. 

Državljani tretjih držav
Državljan tretje države, ki želi vstopiti in prebivati ​​v Republiki Sloveniji za turistične, poslovne, osebne ali druge namene, mora pridobiti vizum pred vstopom v državo, razen če so državljani držav, ki ne potrebujejo vizum (glej: seznam držav, katerih državljani morajo imeti vizum ob vstopu v schengensko območje, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf) ali če že imate eno od spodaj opisanih dovoljenj:
 
• Imetniki vizuma za kratkoročno bivanje (vrste C), ki jih je izdala ena od teh držav, lahko v času veljavnosti vizuma vstopijo v Republiko Slovenijo in ostanejo v njej, dokler skupno bivanje na ozemlju Schengenskega območja ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do izteka veljavnosti vizuma, če vizum poteče pred koncem 90-dnevnega obdobja. Število dni, ki ostanejo za bivanje v schengenskem območju, je mogoče izračunati z uporabo tega spletnega kalkulatorja.

• imetniki dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala Schengenska država, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z dovoljenjem za prebivanje in veljavno potno listino ter bivanjem v državi, pod pogojem, da skupno trajanje bivanja na ozemlju vseh schengenskih držav, razen v ozemlje Schengenske države, ki je izdalo dovoljenje za prebivanje, ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do izteka dovoljenja za prebivanje, če se dovoljenje izteče pred koncem 90-dnevnega obdobja.

• imetniki vizuma za dolgoročno bivanje (tip D), ki jih je izdala Schengenska država, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo s tem vizumom in veljavno potno listino ter bivajo v državi, pod pogojem, da skupna dolžina njihovega bivanja na ozemlju vseh Schengenskih držav, razen na ozemlju Schengenske države, ki je izdala dovoljenje za prebivanje, ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do izteka dovoljenja za prebivanje, če se dovoljenje izteče pred koncem 90. dnevnega obdobja.

Glej tudi Uredbo (EU) 2018/1806 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in države, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve.