Ambasada e Republikës së Sllovenisë ne Prishtinë /Të dhëna të përgjithshme /PROCEDURA E APLIKIMIT PËR VIZA AFATSHKURTE /Shtetet e vendeve të treta shtetasit e të cileve kanë konsultime duke u bazuar ne kodin e vizave /

Shtetet e vendeve të treta shtetasit e të cileve kanë konsultime duke u bazuar ne kodin e vizave

Në përputhje me nenin 22 të Rregullores (KE) Nr 810/2009 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 13 korrik 2009 për krijimin e Kodit të Komunitetit për Vizat (Kodi i Vizave), lista e shteteve të vendeve të treta, shtetasit e të cilëve janë subjekt i konsultimit paraprak per procedura,mund ta gjeni këtu: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/prior_consultation_en.pdf.