Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Informacije o varstvu osebnih podatkov /

Informacije o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, obdelanih v vizumskih postopkih, je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije s sedežem v Prešernovi 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 478 2000, E: gp.mzz (at) gov. si.

Pooblaščenca za varstvo podatkov na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije lahko kontaktirate na naslov dpo.mzz (at) gov.si.

VFS Global obdeluje osebne podatke v imenu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in so vezani na standardne pogodbene klavzule (Sklep Komisije 2010/87 / EU) za zagotavljanje enakega standarda varovanja osebnih podatkov kot Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije po Uredbi o splošni zaščiti podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Osebni podatki se obdelujejo za namen vloge za izdajo vizuma v upravnih postopkih, ki jih vodi pristojno veleposlaništvo ali generalni konzulat Republike Slovenije.

Vaši osebni podatki, vključno s fotografijo in prstnimi odtisi, so, kjer je to primerno, obvezni elementi vloge za izdajo vizuma. Če se odločite, da zahtevanih osebnih podatkov ne boste predložili, se lahko vaša prijava šteje za nedopustno ali se lahko zavrne.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov določa Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) in Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Svet z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno bivanje (Uredba VIS).

V zvezi s prošnjo za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje ali letališkega tranzitnega vizuma se vaši podatki vnesejo v nacionalni vizumski informacijski sistem Republike Slovenije, kjer se hranijo pet let po izteku vizuma ali v primeru, da vizum ni izdan, pet let po dokončnosti odločitve o zavrnitvi vizuma. Vaši podatki bodo prav tako vneseni in shranjeni v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) za največ pet let, med katerimi bodo dostopni organom za izdajo vizumov in organom, pristojnim za izvajanje vizumov na zunanjih mejah držav članic, organom za priseljevanje in azil v državah članicah, in sicer za naslednje namene: preverjanje, ali so izpolnjeni pogoji za zakoniti vstop, bivanje in prebivanje na ozemlju držav članic; identifikacijo oseb, ki teh zahtev ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več; obravnavanje prošnje za azil; in določitev odgovornosti za takšen pregled. Pod določenimi pogoji bodo podatki na voljo tudi imenovanim organom držav članic in Europolu za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.

Imate pravico, da od Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije zahtevate dostop do vaših podatkov, zahtevate popravke ali izbris osebnih podatkov ali omejite obdelavo podatkov, ki se nanašajo na vas, ali da ugovarjate takšni obdelavi, vključno s pravico prenosljivosti podatkov v skladu s členi 15 do 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, ki se nahaja na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Zgornje informacije se ne nanašajo na osebne podatke, ki jih VFS Global obdeluje glede plačila konzularnih taks in in drugih plačil ali osebnih podatkov, ki jih VFS Global obdeluje v zvezi z dodatnimi komercialnimi storitvami.

Informacije o podatkih v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) se lahko zahtevajo tukaj:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/obrazci/obrazec_zahteva_za_seznanitev_VIS.pdf

Schengenski informacijski sistem (SIS)

Schengenski informacijski sistem (SIS) je zbirka podatkov, ki jo uporabljajo vse Schengenske države in vsebuje informacije o iskanih, pogrešanih ali zasledovanih osebah ter o ukradenih ali pogrešanih vozilih in drugih predmetih (predvsem identifikacijske dokumente, dokumente o registraciji vozil ali registrske tablice). V postopku vizuma lahko vnos v zvezi s prosilcem v SIS predstavlja razloge za zavrnitev vizuma - na podlagi člena 32 Uredbe (ES) št. 810/2009 (vizumski zakonik).

Osebe, ki jim je bil zaradi vnosa v SIS zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo/Schengensko območje, lahko od institucije, ki je opravila vpis, zahtevajo pojasnilo. V Republiki Sloveniji je pristojna Policija. Kontaktni naslov policije je: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija - Generalna policijska uprava, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Schengenski sporazum v skladu z načeli varstva podatkov priznava določene pravice vseh posameznikov. Te pravice vključujejo predvsem:
• pravica dostopa do osebnih podatkov prosilca v podatkovni bazi SIS;
• pravica do popravka ali izbrisa napačnih podatkov o prosilcu;
• pravico zahtevati, da domače institucije za varstvo podatkov preverijo osebne podatke prosilca v podatkovni zbirki SIS in kako se ti podatki uporabljajo;
• Pravica do sprožitve sodnih ali upravnih postopkov za popravek ali izbris napačnih podatkov ali za odškodnino.

Informacije o podatkih v schengenskem informacijskem sistemu (SIS) se lahko zahtevajo s TEM obrazcem.

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo na: https://www.ip-rs.si/en/.