Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Po izdaji / zavrnitvi vizuma /

Po izdaji / zavrnitvi vizuma

Informacije za imetnike vizumov (v angleškem jeziku)

Kako brati vizumsko nalepko


Vizum za kratkoročno bivanje (vrsta C) ima obliko nalepke v vaši potni listini. Pazljivo preverite vse podatke na nalepki.

Obdobje veljavnosti vizuma (naslov „FROM… TO“ na vizumski nalepki): Ta naslov označuje obdobje, v katerem lahko imetnik vizuma izvede obisk (vključno z vstopom, bivanjem in odhodom). Obisk se mora opraviti med datumom, ki označuje začetek in konec, navedenim v tem razdelku, in ne sme presegati števila dni, vpisanih pod naslovom »DURATION OF STAY«.

Trajanje bivanja (naslov „DURATION OF STAY… DAYS“ na vizumski nalepki): ta naslov označuje število dni, da lahko imetnik vizuma ostane na ozemlju, za katerega velja vizum (schengensko območje / Republika Slovenija). Trajanje bivanja se šteje od datuma vstopa na ozemlje. Dovoljeno trajanje bivanja je lahko krajše od obdobja veljavnosti vizuma. V primeru, da je bil vizum izdan za večkratne vstope ("N") in vizum velja več kot 180 dni, je dovoljeno trajanje 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Upoštevajte, da je imetnik vizuma tisti, ki je odgovoren za spoštovanje tega pravila in ne presega dovoljenih 90 dni bivanja v katerem koli 180-dnevnem obdobju. V primeru večkratnih vnosov se skupno število dni lahko določi z vstopnimi / izstopnimi žigi v potni listini. Ta kalkulator za kratkoročno bivanje je uporabno orodje za izračun števila dni, ki smo jih preživeli v schengenskem območju.

Vrsta vizuma ("TYPE OF VISA": A - letališki tranzitni vizum, C - vizum za kratkoročno bivanje (obiski za največ 90 dni), D - vizum za dolgoročno bivanje (obiski za več kot 90 dni)

Število vstopov ("NUMBER OF ENTRIES"): ta naslov prikazuje, kolikokrat lahko imetnik vizuma vstopi v schengensko območje (število obiskov, ki se lahko razširijo na celotno obdobje veljavnosti vizuma).

Pravica do vstopa

Samo posedovanje vizuma ne daje samodejne pravice do vstopa v državo. Imetniki vizumov morajo pri vstopi v državo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vstop na zunanji meji, kot je določeno v členu 5 Zakonika o schengenskih mejah. Če se spremenijo okoliščine, v katerih je bil izdan vizum, lahko mejni organi zavrnejo vstop in prekličejo vizum. Vizum se lahko razveljavi tudi, če se naknadno ugotovi, da so bili podatki, predloženi med postopkom izdaje vizuma, nepravilni ali da so bila prikrita pomembna dejstva.


Dolžnosti imetnikov vizumov:
Upoštevajte, da mora vsak tujec spoštovati zakone države, ki jo obišče.

Pri obisku v Republiki Sloveniji morajo tujci prijaviti prebivališče na upravni enoti na območju, kjer bivajo, in sicer v osmih dneh od dneva vstopa na ozemlje Republike Slovenije. To ne velja za naslednje kategorije oseb: tujce, katerih registracijo opravi njihov ponudnik nastanitve (npr. hotel), osebje diplomatskih predstavništev, konzularnih predstavništev in mednarodnih vladnih organizacij akreditiranih v Republiki Sloveniji, vključno z njihovimi družinskimi člani, ki so registrirani pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Več informacij je na voljo na: https://infotujci.si/en/third-country-nationals/temporary-residence-permit/registration-of-residence/.

Za vsa vprašanja o bivanju na območju Republike Slovenije se obrnite na Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (gp.mnz(at)gov.si).

Kaj lahko storim, če je moj vizum zavrnjen?

Odločba o zavrnitvi vizuma za kratkoročno bivanje (tip C) in razlogi za zavrnitev se prosilcu sporočijo na standardnem obrazcu. Odločitev o zavrnitvi vizuma vključuje razloge, na katerih temelji zavrnitev.
Vlagatelji, ki jim je bil zavrnjen vizum, imajo pravico do pritožbe v skladu z Uredbo (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o Vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), objavljenem v Uradnem listu Evropske unije z dne 15. septembra 2009.

V skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 1/2018 in 9/2018) lahko oseba, ki ji je bil vizum zavrnjen vloži pritožbo v 8 dneh od prejema obvestila O zavrnitvi/razveljavitvi/preklicu vizuma. Pritožbo je treba vložiti v pisni obliki v slovenskem jeziku. Za pritožbo se zaračuna konzularna taksa v višini 153 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10). Nove vloge za izdajo vizuma ni mogoče obravnavati med postopkom za pritožbo glede vizumov. V primeru, da ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izda negativno odločbo o upravni pritožbi, je zoper odločbo mogoče vložiti sodno pritožbo. Pritožbo je mogoče vložiti na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.