Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Posebne določbe za družinske člane državljanov EU, za katere velja Direktiva 2004/38 /

Posebne določbe za družinske člane državljanov EU, za katere velja Direktiva 2004/38

Družinski člani državljanov EU, ki so uveljavili svojo pravico do prostega gibanja (kar pomeni, da državljan EU prebiva v državi članici, ki ni njegova izvorna država, ali potuje v drugo državo članico), so deležni nekaterih postopkovnih olajšav. Osnovne zahteve, da je prosilec obravnavam pod to kategorijo vključujejo:
• državljan EU je uveljavil svojo pravico do prostega gibanja;
• družinski član (prosilec) spada v eno od kategorij, ki jih zajema Direktiva 2004/38 / ES;
• družinski član (prosilec) spremlja državljana EU ali se mu pridruži v namembni državi schengenskega območja. 

Kdo so družinski člani državljanov EU?

Izraz družinski člani državljanov EU velja za družinske člane državljana katere koli države članice EU in za družinske člane državljana Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice („državljani EU“ za namene teh določb) ki so:
• zakonci;
• starši državljanov EU, če je državljan EU mlajši od 21 let in živi v skupnem gospodinjstvu s prosilcem;
• otroci državljana EU, ki so mlajši od 21 let, ali otroci zakonca državljana EU;
• vzdrževani neposredni sorodniki državljana EU ali takšni sorodniki zakonca državljana EU.

Opomba 1: vzdrževana oseba je državljan tretje države, ki jo vzdržuje državljan EU ali njegov zakonec, in sicer:
• je študent do 26. leta starosti;
• se ne morejo izobraževati za prihodnji poklic ali opravljati pridobitne dejavnosti zaradi bolezni ali poškodbe ali
• ni sposoben opravljati pridobitnih dejavnosti zaradi kroničnega slabega zdravstvenega stanja.

Opomba 2: Družinski član državljana EU je lahko tudi tujec, ki lahko zagotovi verodostojen dokaz, da:
• je sorodnik državljana EU, ki ni naveden zgoraj, če:

- je živel v skupnem gospodinjstvu z državljanom EU v državi, v kateri ima državljanstvo, ali v državi, v kateri je imel dolgoročno ali stalno prebivališče;
- ga vzdržuje državljan EU; ali
- ne more skrbeti zase brez osebne nege, ki jo zagotavlja državljan EU zaradi kroničnega neugodnega zdravstvenega stanja; ali
• je v stalnem razmerju z državljanom EU, ki je primerljiv z družinskim razmerjem in ima skupno gospodinjstvo.

Posebni vizumski postopki za družinske člane državljanov EU v skladu z Direktivo 2004/38 / ES

Družinski člani državljanov EU, za katere velja Direktiva 2004/38 / ES, so upravičeni do:
• Prednosti pri določitvi termina za predložitev vloge, če se določitev termina zahteva;
• brezplačno obravnavanje vlog za izdajo vizuma;
• obravnavanje vlog za izdajo vizuma na podlagi pospešenega postopka;

Pri vlogi za vizum za kratkoročno bivanje (tip C) morajo družinski člani državljanov EU zagotoviti:
• Popolnoma izpolnjeno in podpisano vlogo za vizum za kratkoročno bivanje (tip C); Prosimo, upoštevajte, da ne izpolnite polj, označenih z *, ampak izpolnite polja 34 in 35;
• veljaven potni list (ali drug potni dokument, ki mora biti izdan v zadnjih 10 letih in vsebuje vsaj dve prazni strani za vizumske nalepke);
• fotografija v skladu s standardi ICAO;
• prstni odtisi (enaka pravila veljajo za vse prosilce);
• Dokumente, ki potrjujejo identiteto državljana EU in njegove družinske odnose s prosilcem (izvirnik ali overjena kopija zakonske zveze / rojstva / drugega potrdila z uradnim prevodom v slovenščino, če je to potrebno).

Vloge za izdajo vizuma, ki jih predložijo družinski člani državljanov EU, se običajno obravnavajo v najkrajšem možnem času. Pravni rok za obdelavo je 15 dni ali izjemoma do 60 dni. V primeru, da manjkajo dokumenti, ki dokazujejo identiteto in družinske odnose državljanov EU, prosilec ne more izkoristiti Direktive 2004/38 / ES in uporabiti standardna postopkovna pravila.

Pritožba zoper zavrnitev vizuma

Odločitev o zavrnitvi vizuma za kratkoročno bivanje (tip C) in razlogi za zavrnitev se prosilcu sporočijo na standardnem obrazcu. Odločitev o zavrnitvi vizuma vključuje razloge, na katerih temelji zavrnitev.

Vlagatelji, ki jim je bil zavrnjen vizum, imajo pravico do pritožbe v skladu z Uredbo (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o Vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), objavljenem v Uradnem listu Evropske unije z dne 15. septembra 2009. V skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 1/2018 in 9/2018) lahko oseba, ki ji je bil vizum zavrnjen vloži pritožbo v 8 dneh od prejema obvestila o zavrnitvi/razveljavitvi/preklicu vizuma. Pritožbo je treba vložiti v pisni obliki v slovenskem jeziku. Za pritožbo se zaračuna konzularna pristojbina v višini 153 EUR. Nove vloge za izdajo vizuma ni mogoče obravnavati med postopkom za pritožbo glede vizumov.

V primeru, da Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izda negativno odločbo o upravni pritožbi, je zoper odločbo mogoče vložiti sodno pritožbo. Pritožbo je mogoče vložiti na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.