Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Gdje, kada in na kakav način aplicirati za Schengensku vizu? /Kako podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)? /

Kako podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Zahtevi za vizu moraju lično da se predaju.

Jednostavno pratite ovaj plan u tri koraka:
1) Proverite da li vam je potreban termin za podnošenje zahteva za vizu. Ako jeste, zakažite sastanak.

2) Preuzmite, odštampajte, popunite i potpišite vizumsku aplikaciju i sastavite svu potrebnu dokumentaciju (pogledajte listu pod “Šta je potrebno predati tokom zahteva za kratkoročnu vizu (viza C)?”).

Pažljivo proverite da li ste pripremili svu potrebnu dokumentaciju. Zatim, uredite svu dokumentaciju prema redosledu navedenom u „spisak dokumenata“.

Molimo vas da imate na umu da ako ne dostavite minimalno traženu dokumentaciju (obrazac za prijavu, putnu ispravu, fotografiju, otiske prstiju (ako je potrebno) ili vizumsku naplatu (ako se naplaćuje)), prijava zahteva neće biti prihvaćena. Nepodnošenje drugih potrebnih dokumenata takodje može dovesti do odbijanja vize.

Molimo vas obratite posebnu pažnju na bilo koju dokumentaciju sa spiska koji zahtevaju zakonsko overavanje, jer postupak overavanja traje od 2-14 dana.

3) Podnesite prijavu zajedno sa pratećom dokumentacijom

Nakon podnošenja zahteva za vizu, bićete obavešteni kada možete preuzeti vašu putnu ispravu-pasoš sa izdatom odlukom (ili se viza izdala ili se dostavljaju informacije o odbijanju vize).
Obratite pažnju da ćete prilikom prijave za zahtev za vizu na Slovenačkom Vizumskom Centru koji vodi VFS Global biti informisani o vremenu obrade. Svoj zahtev/aplikaciju možete pratiti online (OVDJE)  na osnovu referentnog broja koji ćete primiti i koji se nalazi na uplatnici. Takodje je važno napomenuti da nećete biti pozvani da preuzmete pasoš kada se odluka u vezi vaseg zahteva za vizu donese. Možete se obratiti Slovenačkom Vizumskom Centru koji vodi VFS Global info.sloveniakos(at)vfshelpline.com ili telefonom +383 38 (0) 412 712, +383 38 (0) 412 812.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAŽNA NAPOMENA O TURISTIČKIM PUTOVANJIMA SA TURISTIČKOM AGENCIJOM
Ambasada Republike Slovenije u Prištini ne saradjuje ni sa jednom turističkom agencijom.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kada predati zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Gde predati zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Šta je potrebno predati tokom zahteva za kratkoročnu vizu (viza C)?